Server Name Port Week status 15 Aug 14 Aug 13 Aug 12 Aug 11 Aug 10 Aug 9 Aug
Stripe80100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
Paypal80100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%